Maximal komfort | Bättre ekonomi | Spännande design

El-installatörens roll

Förhållandet mellan el-konsulten och el-installatören är mycket viktigt. Oavsett om det är konsulten eller Du som valt installatören, kan denne ge Dig flera lösningar: traditionell elektricitet eller ny elektricitet med Domintells system.

El-installatören vet vilka olika produkter och möjligheter som finns och kan råda Dig. Denne vet vad som används varje dag och kan vägleda Dig.

Hemautomatikinstallatörer har en fördel, de håller sig alltid à jour med det allra senaste och kan välja det bästa systemen.

Installation av elektricitet består inte bara av att dra kablar, även om kabeldragningen är mycket enklare i hemautomatik. Det mervärde en hemautomatik-installatör medför, återfinns i såväl installationen som i programmeringen. Med Domintell sparas mycket tid vid konfigureringen av Ditt system.

Direkt stöd från tillverkaren är viktigt. Vare sig det gäller produktutbildning eller stöd på platsen, står vårt tekniska team alltid till förfogande.

Hemautomatikinstallatörer har ofta fler uppdrag än traditionella el-installatörer, så kontakta dem i tid!