100% flexibilitet | Snyggt & prydligt | Framtidssäker

Hemmanätverk

Hemmanätverket gör det möjligt att ansluta TV, ljudanläggning, telefon, dator, skrivare, video, DVD-spelare, övervakningskamera m.m. till samma slags uttag. Alla uttag är kopplade till en kommunikationscentral där de kopplas ihop alltefter behov. Med systemet kan du t.ex. byta filer mellan datorer och samtidigt vara uppkopplad till Internet från olika datorer. Eller se på DVD-film eller video, samt bild från övervakningskameran, från valfri TV i bostaden.

Exempel på vad du kan ansluta i hemmanätverket:

• Telefon, fax, dörrtelefon, videotelefon

• TV, hemmabio, DVD, Hifi, musikanläggning

• Dator, skrivare, skanner, spelkonsol

• Internetkylskåp, Web Tablet, Internetradio

• Videoövervakning, fjärrdiagnostik

• Fjärrstyrd värme, klimatisering, belysning

Läs mer (pdf)