Maximal komfort | Bättre ekonomi | Spännande design

Välja utrustning

Vi har tillverkat hemautomatiks-materiel i 20 år. Tekniken har gjort stora framsteg och Domintell står i spetsen. Våra produkter är konstruerade för hemmet och vi kan erbjuda praktiska funktioner till överkomliga priser.

Elektroniken i våra moduler är optimerad att hålla länge. Tack vare vår investering i forskning, kan vi alltid erbjuda Dig produkter som uppfyller dagens krav.

Vi följer och uppfyller myndigheternas krav och underhåller kontinuerligt alla anläggningar där våra produkter installerats.